Käyttäjille‎ > ‎

Järjestysmääräykset

YHTEISET TILAT

 • Porraskäytävien ovet on pidettävä lukittuna kaiken aikaa.
 • Hissiaulojen ulko-ovet ovat lukittuina arkisin klo 16.00-07.00 ja pe-ma klo 16.00-7.00. Ovien lukkiutumista ei saa apuvälineillä estää, pois lukien kuormaamisen ajan.
 • Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä, tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty.
 • Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
 • Kaikenlaisten tavaroiden säilyttäminen porrasauloissa, kerrostasanteilla, tai muilla kulkuväylillä on paloturvallisuusmääräyksistä johtuen kielletty
 • Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä
 • Ilmoitusten, mainosten ja muiden vastaavien kiinnittäminen on sallittu vain osakastilojen oveen. Muista paikoista on saatava kirjallinen lupa isännöitsijältä.
 • Huoneistossa harjoitettavan toiminnan on sijoituttava huoneiston sisälle. Yhteisomistuksessa olevia kerrostasanteita ei saa käyttää huoneistossa harjoitettavaan toimintaan

    
HUONEISTOT

 • Huoneistoja saa käyttää ainoastaan yhtiöjärjestyksen mukaisessa käyttötarkoituksessa.
 • Huoneistoissa harjoitetusta toiminnasta ei saa aiheutua häiriötä muille kiinteistön käyttäjille
 • Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoliikkeelle
 • Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä
 • Muutos- ja korjaustöistä on ennen töiden aloittamista ilmoitettava isännöitsijälle.

 

JÄTEHUOLTO

 • Kiinteistö huolehtii tavanomaisen toimistokäytössä muodostuvan jätteen keräyspisteestä ja poisviennistä (sekajäte, pahvi, paperi, loisteputket).
 • SER ja muiden jätteiden poisviennistä vastaa sen tuottaja.
 • Kuormalavat on siirrettävä niille varatulle alueelle, parkkitalon taakse Tampereen tien puolelle. Kuormalavoja ei saa säilyttää rakennuksen seinustalla eikä jätepuristimen ympärillä.
 • Jäte- ja pahvipuristimen luukku on salvattava ja vihreää puristuspainiketta painettava aina kun puristimiin laitetaan jätteitä.
 • Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään. Jäteastioihin ei saa laittaa mitään sinne kuulumatonta, kuten ongelmajätteitä, autonrenkaita, purkujätettä, kalusteita, kuormalavoja eikä tuotannossa syntyvää jätettä

PYSÄKÖINTI

 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla.
 • Pelastustiet on ehdottomasti pidettävä vapaina.
 • Talon edustalla on 2h vieraspaikkoja vieraiden käyttöön.
 • Polkupyörät säilytetään vain niille osoitetuilla paikoilla

 

TUPAKOINTI

 • Tupakointia varten on piha-alueella useita tuhka-astioita.

 

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

 • Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja häädön
 • Huoneiston omistaja vastaa siitä, että hänen käyttämässään tai vuokraamassaan huoneistossa harjoitettu toiminta on näiden määräysten mukaista. Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa huoneiston hallintaan ottoon enintään kolmeksi vuodeksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

  Helsingissä 23.5.2018 

  Haagan Toimistoristikko Oy hallitus